طول مطالعه: 5 دقیقه

به طور کلی اطلاعات آماری و جمعیتی، زنان روستایی را در طبقهای غیر شفاف و به عنوان «کار افراد خانوار» بدون دستمزد قرار داده است و در نتیجه میزان مشارکت آنها در کار کشاورزی و همچنین فعالیتهای تولیدی دیگر چون صنایع دستی، قالیبافی، گلیم­بافی، دامداری و موارد دیگر بسیار ناچیز شمرده میشود(آگهی و پزشکی­راد، 1378: 182). در حالیکه بر اساس گزارش سازمان ملل 46 درصد از تولید مواد غذایی در رابطه با 60 درصد از فعالیتهای روستایی صورت گرفته و همچنین 23 تریلیون دلار از درآمد حاصل جهانی کار ثبت شده در سال 1993 حدود 16 تریلیون دلار مربوط به فعالیتهای زنان روستایی و امور خانه­داری و سایر کارهای ثبت شده است که در جامعهی روستایی صورت گرفته است.

رونمایی آیفون ۱۳

اختصاص بیش از دو سوم اوقات بیداری زنان روستایی شهرستان دونا به کارهای مولد بیانگر حضور قابل توجه آنها در صحنه فعالیتهای اقتصادی در روستاست. بر این اساس میانگین رضایت از درآمد و امنیت درآمدی (جدول شماره 7 ) خانوارهای نمونه به عنوان مهمترین متغیرهای کیفی با سطح درآمد خانوارها به عنوان متغیر کمی مورد سنجش قرار گرفته است. پدیده فرهنگی نادیده انگاشتن کار اقتصادی زنان روستایی و نقش آنان در تأمین منابع مالی و غیر مالی خانوار پدیده غالبی است که توجیه ضرورت نگرش به کار زنان به عنوان پس­انداز نامریی را کمی دشوار میسازد. ​.

کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار، چون متغیر مداخله­گری مانند درآمد همسر وجود داشته است. در این راستا نگارندگان ابتدا میزان کار پنهان زنان روستایی و سپس رابطهی آن با سطح رفاه خانوار روستایی را مورد مطالعه قرار دادهاند. بسیاری از مطالعات انجام شده در جامعهی روستایی ایران، فعالیت زنان در واحد بهره­برداری خانوادگی و یا اشتغال به صنایع دستی را به عنوان کارهای حاشیهای زنان در تأمین هزینههای خانوار عنوان کردهاند، ولی با توجه به سهم نیروی کار زنان در نیروی کار زراعت و دامداری (متوسط 40 درصد) میتوان عنوان کرد که این کارها به هیچ وجه حاشیهای نیستند، هر چند که ممکن است نتایج آن از دید جامعه پنهان مانده باشد.

زلنسکی در امامزاده داوود

به عبارت دیگر کار بدون دستمزد زن روستایی با ارزش کار و یا خدماتی که از بازار خریداری میشود، تفاوتی ندارد. از این حاصل 11 تریلیون دلار آن به نقش زنان در امور اقتصادی اختصاص دارد. جدول شماره 3- متوسط دقیقه نفر - روز در فعالیتهای مختلف به تفکیک جنسیت. زنان در بزرگ­سالی کاملاً به سمت فعالیتهای تولیدی کشیده می­شوند و حتی در سال­خوردگی نیز مشغول تولید هستند (حاجیلو و خانی، 1387: 156). زن روستایی معمولاً در همه کارهایی که مرد روستایی (با رعایت ملاحظات تقسیم کار) انجام می­دهد مشارکت دارد، اما مرد روستایی در انجام همه کارهایی که زن روستایی انجام می­دهد مشارکت ندارد (بوذرجمهری و همکاران، 1389: 62). زنان گذشته از نقش خانه­داری و نقش تعیین کننده­ای که هم­زمان با کمک در فعالیت­های اقتصادی خانواده ایفا می­کنند، نیروهای نامرئی هستند که معمولاً نه تنها حقوق و دستمزد دریافت نمی­کنند، بلکه فعالیت اقتصادی آنان به رسمیت شناخته نمیشود و یا اصلاً به حساب نمی­آید (نوری و علی­محمدی، 1388: 94). و جای تأسف بیشتر آن که این نقش را نه خود و نه دیگران و نه برنامهریزان کشاورزی باور دارند و همچنان به عنوان شرکای «نامرئی» هستند.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ

زنان روستایی با انجام فعالیتهای خانه­داری( پخت و پز، شست و شو، نگهداری و محافظت از بچه­ها و غیره) و فعالیت­های بیرون از منزل (کشاورزی، دامپروری) نقش مهمی را در رسیدن به توسعه روستایی به عهده دارند (نوری و علی­محمدی، 1388: 93). در اغلب کشورها، تعداد وظایف مردان در دوران جوانی و بزرگ­سالی زیاد است، ولی وظایف آنان با تغییر سن تغییر می­کند، به طور مشابهی، کار دختران و زنان در سنین پایین آغاز و مسؤولیتهای آنان با بزرگ­تر شدن­شان افزایش مییابد. ᠎​​​​​.

ایرپاد پرو یا
جمع­بندی این مطالب نشان میدهد که نقش اقتصادی - اجتماعی زنان روستایی در توسعه انکارناپذیر است و عوامل متعددی در چگونگی ایفای این نقش مؤثر هستند. یافتههای تحقیقات گوناگون نشان میدهد که در کشورهای هند، فیلیپین و بنگلادش زنان روستایی مدت زمانی را که به کشاورزی و کار در منزل اختصاص میدهند، معادل کار مردان است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که میانگین این شاخصها در خانوارهای گروه اول کمترین مقدار و در خانوارهای گروه چهارم دارای بیشترین مقدار است.

زلنسکی فرار به لهستان
1- درآمد زنان روستایی از کار در خانواده در صورت دریافت دستمزد چه مقدار است؟ از دیگر بادهای سیستان، باد گاوکش است که در زمستان میوزد. همچنین تمیز کردن طویله، تیمار دام، رسیدگی به دامهای خانگی و ماکیان کارهایی است که زنان روستایی شهرستان هامون در زمینه دامداری انجام میدهند. برابر با 367 زن خانوار تعیین که در نهایت برای قابلیت تعمیم بیشتر، تعداد 370 پرسشنامه به صورت تصادفی انتخاب و تکمیل گردید، در مراحل بعدی تحقیق تحلیل داده­های گردآوری شده در قالب پرسش­نامه با استفاده از نرم­افزار گرفته و از آزمون­ آماری برای پاسخ­گویی به سؤالات استفاده شده است.

میانگین سنی جامعه نمونه 67/45 سال، با حداقل 19 سال و حداکثر 70 سال و بُعد خانوار 5 نفر می­باشد. شغل 8/67 درصد از همسران پاسخگویان کشاورزی و میانگین مدت ازدواج آن­ها 73/27 سال میباشد. از لحاظ سواد، 6/49 درصد آن­ها بی­سواد و 4/50 درصدشان باسواد بوده­اند. جدول شماره 4- درصد مشارکت در تولید محصولات کشاورزی بر حسب جنسیت و سن در چند کشور آفریقایی. از نظر موقعیت جغرافیایی این شهرستان حدوداً در فاصله بین نقاط 30 درجه و 5 دقیقه تا 31 درجه و 1 دقیقه عرض شمالی و 60 درجه و 55 دقیقه تا 61 درجه و 35 دقیقه طول شرقی قرار گرفته و مساحتی بالغ بر 4072 کیلومتر دارد.

هر چند که در تقسیم جنسیتی کار، در سایر نقاط ایران معمولاً آبیاری توسط مردان انجام میشود، اما در این منطقه زنان نیز در این فعالیت مشارکت دارند. همچنین حدود 2 ساعت از شبانه روز را نیز صرف آبیاری محصولات کشاورزی میکنند. نقش زنان در بخش کشاورزی تحت تأثیر عواملی چون جنسیت، ساختار خانوادگی و فرهنگ منطقه است. در واقع غیبت زن خانه­دار از خانه و یا مریضی او باعث اختلال امور منزل و معیشت میشود.

در آفریقا و آسیا این تفاوت­ها بیشتر آشکار میشود. این باد، گاهی درجه سرمای سیستان را 15 تا 20 درجه زیر صفر برده و خسارات فراوانی را باعث میگردد ( مهندسان مشاور فرپاک، 1363: 20). جهت غالب وزش باد در همه فصول سال، جهات شمال و شمال­غربی است و بیشترین تواتر وزش باد مربوط به ماه­های گرم سال بوده که حدود 80 درصد فراوانی مشاهده شده را به خود اختصاص می­دهد.

بین تحصیلات و مشارکت اقتصادی زنان رابطه معکوس بوده است.

آخرین بروزرسانی در: