طول مطالعه: 5 دقیقه

لیکن اثر رقابتی در رشد صادرات قطعات خودرو کشور چندان از سهم چشمگیری برخوردار نبوده است. اکنون توافق وین، طرف ایرانی را در موقعیتی قرار داده است که سران اروپا به صورت داوطلبانه برای بستن بالاترین سطح از توافقنامه تجاری گام برمی دارند. رهبران اروپا چنان که در روزهای اخیر اظهار کرده اند: نقش و جایگاه سیاسی ایران، در صحنه منطقه را به رسمیت شناخته اند (میرباقری، ایرنا،10مرداد 1394)؛ چراکه آنها به این نتیجه رسیده اند که حذف بازیگر مهمی مثل ایران از معادلات منطقه ای امکان پذیر نیست.

رئال مادرید بارسلونا در سال 1993 و 1994 روسیه، اوکراین را برای پرداخت بدهی های قبلی و دادن اجازه کنترل بیشتر به این کشور در دریای سیاه و ﺗﺄسیسات انرژی اوکراین از طریق ابزار انرژی و گاز مورد فشار قرار داد؛ همین رویکرد در سال 2004 در مورد اتحادیه اروپا نیز بکار گرفته شد. این بخش از صنعت کشور از تحریم ها لطمه فراوانی دیده و به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد. بدین منظور شاخصهای رقابتپذیری صادراتی و عوامل مؤثر بر رشد صادرات با استفاده از شاخصهای قیمتهای نسبی صادراتی، مزیت نسبی آشکار شده، شاخص سهم بازار پایدار و پلان تجاری طی سالهای 2001-1997 اندازهگیری و تجزیه و تحلیل میشوند.

زلنسکی قبل و بعد از جنگ همچنین اندازهگیری شاخص پلان تجاری کشور، حاکی از آن است که عمده قطعات صادراتی (بیش از 90 درصد) علیرغم اینکه از رشد نسبتا خوبی نیز برخوردار بودهاند روانه بازارهایی شدهاند که تقاضا در آنها در حال کاهش بوده است. به دنبال توافق هسته ای، مشخص است که فصل جدیدی از همکاری میان غرب و ایران آغاز شده است. بنابراین با توجه به وابستگی ایجاد شده در اقتصاد دنیا وهمکاری و وابستگی اقتصاد اروپا به اقتصاد جنوب شرق آسیا، بهترین گزینه برای ایران در فضای جدید، ایجاد توازن در روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای جنوب شرق آسیا و غرب است.

ایرپاد پرو یا

چنین سطح بالایی از وابستگی و عدم تنوع در عرضه، باعث آسیب پذیری شدید این کشورها در مورد عرضه انرژی شده است؛ به طور مثال: کشمکش میان روسیه و اوکراین به عنوان کشور ترانزیت در سال 2009 باعث کمبود انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی شد؛ چنین وابستگی به منابع انرژی بیرونی باعث شده که رهبران اروپا همواره در پی افزایش امنیت انرژی و تنوع بخشیدن به منابع ﺗﺄمین انرژی شان باشند.

نتایج بررسیها نشان میدهد که الگوی رشد جریان صادرات از اثر کالایی و تقاضای جهانی به سمت اثر کشوری و رقابتی در حال تغییر است. در سفر به ایتالیا نیز، قراردادهای مختلفی به ارزش 18 میلیارد یورو بین هر دو طرف امضاء شد که غالب این قراردادها حول وحوش محورهایی است که در این مقاله موردی به آنها اشاره شده است. در این مقاله سعی می کنیم با بهره گیری از نظریه واقعگرایی در روابط بین الملل و با استفاده از روش تحلیلی، چهارچوب این نوع همکاریها را در دوران پسا برجام تشریح نماییم.

هدف این مقاله بررسی رقابتپذیری صادراتی صنعت قطعات خودرو ایران در بازارهای صادراتی و همچنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادراتآنهاست. طبق اعلام مقامات مسئول کشورمان، این بخش نیاز به سرمایه گذاری بالغ بر هشتاد میلیارد دلار دارد که این بازار می تواند باعث ایجاد انگیزه قوی برای ورود غولهای هواپیماسازی دنیا به این بخش شده و در نتیجه ما شاهد رقابت جدی بین این شرکتها خواهیم بود. این مهم مستلزم دسترسی به منابع جدید وراهبردی و ایجاد ارتباط با کشورها و مناطقی است که از پتانسیل بالقوه ای برای بسط مناسبات برخوردار هستند. ​​​​!

مسکن ملی اصفهان
از همین روست که توافق اخیر را باید اتفاقی تاریخی در مناسبات ایران و غرب و به ویژه کشورهای اروپایی دانست. امنیت منطقه و شکل گیری گروههای تروریستی قدرتمندی مانند داعش که می توانند امنیت اروپا و غرب را تهدید کنند، خود زمینه دیگر همکاری میان ایران و اروپا خواهد بود؛ ایران به عنوان ریشه دار ترین دولت- ملت منطقه که از ثبات کافی نیز برخوردار است در منطقه ای که مشخصه اصلی آن سیالیت است، می تواند جای پای محکمی برای مهار تهدیدات امنیتی مانند داعش و برقراری ثبات منطقه ای باشد.

مسکن ملی تهران

سازمان همکاری و امنیت اروپا، با 55 عضو همچون: آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی، روسیه، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، یکی از نهادهای حفظ امنیت برای غرب در سطح جهانی است. نتیجه عملی این نگاه آن بوده که در همه این سال ها طرف های اروپایی در بحران ها و منازعات منطقه از افغانستان گرفته تا عراق و فلسطین هیچ وزن و نقشی برای طرف ایرانی قایل نمی شدند. این نگاه به صورت رسمی از سوی سران اروپا، به ویژه سه دولت پیشرو این قاره (آلمان، انگلیس و فرانسه) دنبال شده است.

این توافق می تواند مسیر مناسبات ایران و اروپا را به طور کامل دگرگون سازد و آن را وارد یک روند رو به رشد طبیعی هدایت نماید. نیز علاقه مندی خود را برای توسعه مناسبات خود با ایران اعلام کرده اند. با توجه به اینکه حضور شرکتهای نفتی آمریکایی در ایران در کوتاه مدت امکان پذیرنخواهد بود؛ بنابراین باید برای حضور شرکتهای بزرگ اروپایی در ایران برنامه ریزی نماییم. اتحادیه اروپایی و کشورهای بزرگ آن، به خصوص، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس ( همچنین ایتالیا) که نقش مهمی در مذاکرات هسته ای با ایران داشته اند خود را برای شرایط جدید همکاری با ایران آماده می کنند.

در عصر جدید، ما دیگر، شاهد تولید کامل و صددرصد یک محصول صنعتی در یک کشور نیستیم، بلکه قطعات یک محصول در شرکتها و کشورهای مختلف تولید و در یک کشور مونتاژ و در نهایت به صورت محصول جهانی ارائه می گردد. اصولا در شرایط دشوار اقتصادی و بیکاری مزمن در کشورهای اروپایی، فراهم آمدن شرایطی که بتواند به اقتصاد نابسامان این کشورها کمک کند بسیار مهم و در خور اهمیت است (خالوزاده، 1394). با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی ایران، سرمایه گذاری در ایران نیز می تواند با هزینه های اندک و با سود بالایی همراه باشد.

قرعه کشی ایران خودرو 3 ماهه قفقاز به خصوص به اروپا، بسیار نزدیک است. در واقع، راهبرد جدید اتحادیه اروپایی در قرن بیست و یکم، تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی است. روابط آلمان و ایران اگر بخواهد در گرو روابط ایران و اتحادیه اروپا، به طور کامل قرار گیرد به نفع ایران نیست. اشمیت(1388)، رئالیسم، در جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، جلد اول،تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

در واقع، مذاکرات تجاری ایران و اروپا عرصه محدودتر مذاکرات تجاری احتمالی ایران و سازمان تجارت جهانی است.

آخرین بروزرسانی در: